ຄົ້ນຫາ

6.24.2559

ອາຊີວົກຜູ້ປຶກໜາປັນຍາບອດ

 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຮຽບຮຽງ
ໂດຍ:ພຣະຄຣູເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ
(ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການ ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້)
ປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍສາໄລສົງອົງຕື້
(ສະຫງວນສິດ)
- ພຣະບໍຣົມມະໂພທິສັດສີທັດຖະນັ້ນ ເມື່ອພຣະອົງຕັດສະຮູ້ ອະນຸຕຣະສັມມາສັມໂພທິຍານ ເມື່ອໃກ້ໃກ້ສະຫວ່າງ ເດືອນວິຂາແລ້ວ ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ພຣະອົງກໍໄດ້ ພຣະນາມວ່າ ພຣະອໍຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ຫຼືພຣະອໍຣະຫັນຕະສັມມາສັມໂພທິຍານ ຫຼືຮຽກສັ້ນໆວ່າພຣະພຸດທະເຈົ້ານັ້ນເອງ. 
 
- ພຣະພຸດທະອົງຕັດສຮູ້ແລ້ວ ມອງເຫັນວ່າ ມະນຸດທັງຫຼາຍ ຍ່ອມຕົກຢູ່ໃນບ້ວງແຫ່ງ ກິເລສ ຕັນຫາ, ກິເລສຕັນຫານັ້ນ ຍ່ອມເປັນເພີງເຜົາເຂົາຢ່າງເປັນວັດຕະຈັກ : ພຣະອົງເຫັນສະພາບຂອງສັຕວະໂລກແລ້ວ ພຣະອົງຊົງດໍາຣິເປັນສອງທາງວ່າ 1. ຈະເຂົ້າສູ່ພຣະນິພານເລີຍບໍ ? 2. ຫຼືຈະຢູ່ໂຜດສັຕວ໌ເລົ່ານີ້:
 
- ໃນຂະນະ ຄືນນັ້ນເອງ, ພຣະສະຫັມປັຕຕິພຣົມກໍລົງມາ ອາຣາທະນາໃຫ້ພຣະອົງ ຢູ່ໂຜດສັຕວ໌ຕໍ່ໄປ 
- ພຣົມມາ ຈະ ໂລກາ ........

- ຂະນະນັ້ນເອງ ພຣະພຸດທະອົງປະທັບທີ່ສະໂບກຂະຣະນີ ຊົງພິຈາຣະນາດອກບົວ 4 ເລົ່າ ທຽບກັບມະນຸດ ກໍມີ 4 ພວກ ຕາມພື້ນພູມແຫ່ງການຮັບຮູ້. 
1. ອຸຄຕິຕັນຍູ : ພວກສລາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເໝືອນດອກບົວທີ່ພົ້ນນໍ້າແລ້ວ ພຽງໄດ້ຟັງທີ່ຍົກຂຶ້ນກໍຈະຮູ້ໄດ້ທັນທີ. 
2. ວິປຈິຕັນຍູ : ຄືພວກສະຫຼາດພໍສົມຄວນ ເໝືອນດອກບົວຢູ່ສະເໝີນໍ້າ ພຽງແຕ່ໄດ້ຟັງອະທິບາຍເລັກນ້ອຍກໍຮູ້ໂລດ. 
3. ເນຍະ : ຄືພວກສລາດປານກາງ ຫຼືເວນະຍະສັຕວ໌ ເໝືອນດອກບົວທີ່ຢູ່ໃຕ້ນໍ້າ ມີໂອກາດທີ່ຈະພົ້ນນໍ້າໄດ້ໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ ຫຼືວັນໜ້າ, ເມື່ອໄດ້ອົບຮົບບົ່ມສະຕິພໍຄວນ ແລະພໍ່າເພັງປາຣະມີ ພໍສົມຄວນກໍເຂົ້າໃຈທໍາໄດ້. 
4. ປະທະປະຣະມະ : ຄືຜູ້ໂງ່ເຂົາເບົາປັນຍາ ເໝືອນບົວທີ່ຢູ່ໃນເຫງົ້າ ແລະຕົມ ຍາກທີ່ຈະສອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ ບໍ່ມີໂອກາດພົບທັມ ຍ່ອມເປັນອາຫານຂອງເຕົ່າ ແລະປາໄດ້ທຸກ ເມື່ອ.
- ເມື່ອພຣະພຸດທະອົງ ເຫັນຄວາມເປັນຈິງຂອງມະນຸດແລ້ວ ກໍມີພຣະມະຫາກະຣຸນາທິຄຸນຕໍ່ຊາວໂລກ ພຣະອົງກໍເພັ່ງທິພຈັກຂຸຍານ ກວດເບິ່ງໂລກ ມອງຫາວ່າໃຜຈະຮັບຮູ້ທັມ ຂອງພຣະອົງໄດ້ໂດຍໄວ ກໍມອງເຫັນແຕ່ປັນຈະວັດຄີທັງ 5 ຈຶ່ງສະເດັດໄປຍັງອິສິປະຕະນະມະຣິຄຄະທານວັນ (ປ່າທີ່ມີກວາງຫຼາຍ) ເຊິ່ງປັນຈະວັຄຄີຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
 
ໃຜເປັນສາສດາຂອງທ່ານ ?
- ໃນລະຫວ່າງທາງ ພຣະພຸດທະອົງ ໄດ້ພົບກັບອາຊີວົກຄົນໜຶ່ງ ທີ່ສວນທາງພຣະອົງມາ, ຊື່ອຸປະກະ ໄດ້ເຂົ້າມາຖາມພຣະພຸດທະອົງວ່າໃຜເປັນສາສດາຂອງທ່ານ ? ໃຜເປັນຜູ້ອົບທັມໃຫ້ກັບທ່ານມາ ? ທ່ານຈົ່ງຊ່ວຍສະແດງທັມໂຜດເຮົາດ້ວຍ ພຣະອົງໄດ້ຕັດວ່າເຮົາເປັນສະຍັມພູ ເປັນຜູ້ຕັດສະຮູ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ພຽງເທົ່ານັ້ນເອງ ອາຊີວົກຜູ້ນັ້ນ ທໍາຕົວແບບຕະລຶງ ແລະກ່າວຄໍາບໍ່ສັດທາອອກມາ ເຊີນທ່ານຮູ້ໄປຄົນດຽວເຖີດ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.....ຄົນບໍ່ມີຄຣູບາອາຈານຈະມີທີ່ໃດ, 
- ໃນທີ່ສຸດກໍສະແດງການແກວ່ງສີສະ, ຖົ່ມນໍ້າລາຍ ແລບລີ້ນ, ແລ້ວກໍເດີນຫຼີ້ກພຣະພຸດທະອົງໜີໄປ. 

ວິຈານ: 
- ຄົນປຶກໜາ ປັນາຍາບອດນັ້ນມີຈິງ ບໍ່ວ່າແຕ່ໃນຍຸກນີ້ ຍຸກພຣະພຸດທະອົງ ຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ກໍຍັງມີ ຄົນບາບໜັກ ປັນຍາຊາມ ແມ່ນແຕ່ພົບກັບພຣະພຸດທະເຈົ້າເອງ ຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສຶກສາທັມ ໃຫ້ພົບທັມ, ຈາກວັນນັ້ນ ຮອດວັນນີ້ ກໍໄດ້ 2595 ປີແລ້ວ ຫ່າງຈາກພຣະພຸດທະອົງມາຫຼາຍປີ ຄົນທີ່ປຶກສາປັນຍາບອດ ຍ່ອມມີຢູ່ເປັນທັມມະດາ ສະນັ້ນ, ນັກການເຜີຍແຜ່ສາສນາ ຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມ ເວົ້າທັມນັ້ນໆສະເໝີ ອະທິບາຍສະເໝີ ຢ່າລົດລະເດັດຂາດ.

8.28.2556

ພຣະພຸດທະເຈົ້າ


ພຣະພຸດທະເຈົ້າ

 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຮຽບຮຽງ
ໂດຍ:ພຣະຄຣູເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ
(ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການ ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້)
ປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍສາໄລສົງອົງຕື້
(ສະຫງວນສິດ)

            ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ຫຼືພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ເປັນສາມັນນາມທີ່ໃຊ້ຮຽກພຣະ ບໍຣົມມະສາດສະດາຂອງສາສນາພຸດ, ພຣະພຸດທະສາສນາທັງສອງຝ່າຍຄື ຝ່າຍເຖຣະ ວາດ(ຫິນະຍານ) ແລະອາຈະຣິຍະວາດ(ມະຫາຍານ) ລ້ວນແຕ່ນັບຖືພຣະພຸດທະເຈົ້າ ເປັນພຣະບໍຣົມມະສາສະດາຂອງຕົນເໝືອນກັນ ແຕ່ລາຍລະອຽດປີກຍ່ອຍຕ່າງກັນ, ຝ່າຍອາຈາຣິຍະວາດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບພຣະພຸດທະເຈົ້າອົງປັດຈຸບັນ ຄື ພຣະໂຄຕະ ມະພຸດທະເຈົ້າ ຫຼືພຣະໂຄດົມ, ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າພຣະອົງເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າເປັນອົງທີ ໃນ ພັດທະຣະກັບນີ້ ແລະມີການກ່າວເຖິງພຣະພຸດທະເຈົ້າໃນອະດີດ ແລະອະນາຄົດດ້ວຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຍິ່ງໄປກວ່າອົງປັດຈຸບັນ, ຝ່າຍອາຈະຣິຍະວາດນັບຖືພຣະພຸດທະ ເຈົ້າຂອງຝ່າຍເຖຣະວາດທັງໝົດ ແລະເຊື່ອວ່ານອກຈາກພຣະພຸດທະເຈົ້າ ໒໘ ພຣະອົງທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນພຸດທະວົງ ຂອງພຣະໄຕປິດົກພາສາປາລີແລ້ວ ຍັງມີພຣະພຸດທະເຈົ້າອີກ ມາກມາຍເພີ່ມຕື່ມຂຶ້ນມາຈາກຕຳນານຂອງເຖຣະວາດ.
            ຜູ້ປາຖະໜາຈະເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າ ຈະຕ້ອງບຳເພັງປາຣະມີ ເປັນພຣະໂພທິ ສັດກ່ອນ ເມື່ອປາຣະມີເຕັມແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ຕັດເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າໃນຊາດສຸດທ້າຍ, ພຣະ ພຸດທະເຈົ້າທຸກພຣະອົງມີລັກສະນະພິເສດກົງກັນຄື ເປັນມະນຸດເພດຊາຍ ທີ່ເກີດໃນວັນ ນະກະສັດ ຫຼືພຣາມ ພ້ອມດ້ວຍມະຫາປຸຣິສະລັກທະນະ ກ່ອນອອກຜະໜວດຈະອະພິ ເສກສົມຣົດມີພຣະໂອຣົດພຣະອົງໜຶ່ງ, ວັນອອກຜະໜວດຈະຕ້ອງກົງກັບວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ.
            ຕາມຄຳພີພຸດທະສາສນາ ຖືກັນວ່າ ພຣະພຸດທະເຈົ້າ (ໂຄຕະມະພຸດທະເຈົ້າ) ພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຊີບຢູ່ລະຫວ່າງ ໘໐ ປີກ່ອນພຸດທະສັງກາດ ຈົນເຖິງເລີ່ມພຸດທະສັງ ກາດ ເຊັງເປັນວັນປະຣິນິພພານ ຄືກົງກັບ ໕໔໓ ປີ ກ່ອນຄິດຕະການ ຕຳລາລາວອ້າງ ອີງປະຕິທິນຈັນະທະຣະຄະຕິແບບລາວ.

            . ຄວາມໝາຍແລະຄຸນລັກສະນະຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.
            ໃນພຸດທະສາສນາ, ພຸດທະ (ປາລີ ພຸດທະ ແປວ່າຜູ້ຮູ້, ຜູ້ຕື່ນ, ຜູ້ເບິກບານ”) ໝາຍເຖິງບຸກຄົນຜູ້ຕັດສະຮູ້ອະຣິຍະສັຈຈະ ແລ້ວຢ່າງຖ່ອງແທ້, ທະຊັກຄະສູດກ່າວວ່າ ພຣະພຸດທະເຈົ້າມີລັກສະນະ ປະການ ອັນໄດ້ແກ່:
            ກ.໑. ອະຣະຫັງ ໝາຍເຖິງຜູ້ໄກຈາກກິເລດ.
            ກ.໒. ສັມມາສັມພຸດໂທ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຕັດສະຮູ້ພຣະອົງເອງ.
            ກ,໓. ວິຊຊາຈາຣະນະສັມປັນໂນ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຮູ້ແລະຜູ້ຄວນປະພຶດທັມເຖິງພ້ອມ.
            ກ,໔. ສຸຄໂຕ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ສະເດັດໄປດ້ວຍດີ.
            ກ.໕. ໂລກະວິທູ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຮູ້ແຈ້ງໂລກ.
            ກ.໖. ອະນຸຕຕະໂຣ ປຸຣິສະທັມມະສາຣະຖີ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຝຶກຄົນໄດ້ດີ ບໍ່ມີຜູ້ອື່ນ ຍິ່ງກວ່າ.
            ກ.໗. ສັຕຖາ ເທວະມະນຸສສານັງ ໝາຍເຖິງ ເປັນສາສະດາຂອງເທວະດາ ແລະມະ ນຸດທັງຫຼາຍ.
            ກ.໘. ພຸດໂທ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຕື່ນ.
            ກ.໙. ພະຄະວາ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ມີພະຄະທັມ (ທັມຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ)
           

. ພຣະນາມ ຫຼືຄຳທີ່ກ່າວຮຽກພຣະພຸດທະເຈົ້າ.
ພຣະນາມ ຫຼືຄຳທີ່ກ່າວຮຽກພຣະພຸດທະເຈົ້າ ມີຫຼາຍພຣະນາມ ດັ່ງຈະກ່າວຕໍ່ ລົງໄປນີ້:
ກ. ພຣະໂພທິສັດ: ໝາຍເຖິງ ທ່ານຜູ້ບຳເພັງປາຣະມີ ໑໐ (ໂດຍຍວດຍິ່ງ ໓໐ ທັດ) ຄື ທານ, ສິນ, ເມກຂັມມະ, ປັນຍາ, ວິຣິຍະ, ຂັນຕິ, ສັດຈະ, ອະທິຖານ, ເມດຕາ, ອຸເປກຂາ, ແລະທ່ານຜູ້ກຳລັງຈະໄດ້ຕັດເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າ.
ຂ. ອັງຄີຣົດ: ໝາຍເຖິງ ທ່ານຜູ້ມີຣັດສະໝີແຜ່ອອກຈາກກາຍ.
ຄ. ພຣະມະຫາບູຣຸດ: ເປັນຄຳໃຫ້ຮຽກພຣະພຸດທະເຈົ້າກ່ອນຕັດສະຮູ້ ອີກ ຄວາມ ໝາຍໜຶ່ງຄືມະຫາບູຣຸດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຕະຖະຄົດ(ຕະຖາຄະຕະ) ເປັນຄຳທີ່ພຣະພຸດ ທະເຈົ້າຕັດເຖິງພຣະອົງເອງ ມີຄວາມໝາຍ ໘ ຢ່າງ ຄື
໑. ພຣະຜູ້ສະເດັດມາແລ້ວຢ່າງນັ້ນ.
໒. ພຣະຜູ້ສະເດັດໄປແລ້ວຢ່າງນັ້ນ.
໓. ພຣະຜູ້ສະເດັດມາເຖິງຕະຖະລັກສະນະ.
໔. ພຣະຜູ້ຕັດສະຮູ້ຕະຖະທັມຕາມທັມທີ່ມັນເປັນ.
໕. ພຣະຜູ້ຊົງເຫັນຢ່າງນັ້ນ,
໖. ພຣະຜູ້ຕັດຢ່າງນັ້ນ.
໗. ພຣະຜູ້ທຳຢ່າງນັ້ນ.
໘. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
            ງ. ຕະຖະຄະຕະໂພທິສັດທາ: ໝາຍເຖິງ ການເຊື່ອຖືປັນຍາຕັດສະຮູ້ຂອງພຣະ ຕະຖະຄົດ.         
            ຈ. ພຣະທັມມະຣາຊາ: ໝາຍເຖິງ ທ່ານຜູ້ເປັນຣາຊາແຫ່ງທັມ.
            ສ, ທັມມະສວາມິສອນ: ທັມມະສາມິສອນ ໝາຍເຖິງ ທ່ານຜູ້ເປັນໃຫຍ່ໂດຍ ເປັນເຈົ້າຂອງທັມ.
            ຊ. ທັມມະສາມີ, ໝາຍເຖິງ ທ່ານຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທັມ.
            ຍ. ທັມມິສຣາທິບໍດີ, ໝາຍເຖິງທ່ານຜູ້ເປັນອະທິບໍດີໃນທັມ, ເປັນຄຳກະວີ ອັນໝາຍເຖິງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.
            ດ. ບ​ໍຣົມມະສາສະດາ, ພຣະບ​ໍຣົມມະສາສະດາ: ໝາຍເຖິງທ່ານຜູ້ເປັນພຣະສາ ສດາອັນຍອດຍິ່ງ, ພຣະຜູ້ເປັນຄຣູສູງສຸດ, ພຣະບໍຣົມມະຄຣູ.
            ຕ. ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ, ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ໝາຍເຖິງທ່ານຜູ້ຮູ້ດີ, ຮູ້ຮອບ, ດ້ວຍຕົນເອງກ່ອນແລ້ວ ສອນປະຊາຊົນໃຫ້ປະພຶດຊອບດ້ວຍກາຍ, ວາຈາ, ໃຈ.
            ຖ. ພຣະສາສດາ: ໝາຍເຖິງ ທ່ານຜູ້ຊົງສອນຊົນທັງປວງ.
            ທ. ພຣະສັມພຸດທະເຈົ້າ, ພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ, ພຣະອໍຣະຫັນຕະສັມມາ ສັມພຸດທະເຈົ້າ, ສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ: ໝາຍເຖິງ ພຣະຜູ້ຕັດສະຮູ້ເອງໂດຍ ຊອບ.
            ນ. ພະຄະວາ: ໝາຍເຖິງ ທ່ານຜູ້ເປັນຜູ້ມີໂຊກ ຫຼືທ່ານຜູ້ຈຳແນກແຈກທັມ.
            ບ. ມະຫາສະມະນະ.
            ປ. ໂລກະນາດ, ພຣະໂລກະນາດ: ໝາຍເຖິງ ທ່ານຜູ້ເປັນທີ່ເພິ່ງແຫ່ງໂລກ.
            ຜ. ສຍັມພູ, ພຣະສັມພູ, ໝາຍເຖິງ ທ່ານຜູ້ຕັດສະຮູ້ໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ, ບໍ່ມີໃຜສອນ.
            ພ. ສັພພັນຍູ, ພຣະສັພພັນຍູສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ: ໝາຍເຖິງ ທ່ານຜູ້ຮູ້ທຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງ.
            ມ. ພຣະສຸຄະຕະ, ພຣະສຸຄົຕ, ພຣະສຸຄະໂຕ: ໝາຍເຖິງ ທ່ານຜູ້ສະເດັດໄປດີແລ້ວ.
(ຍັງມີຕໍ່ ໂຜດອ່ານຕໍ່ມື້ ວັນທີ ໒໙/໘/໒໐໑໓ ມື້ອື່ນ)

9.20.2555


ອາຊີວົກຜູ້ປຶກໜາປັນຍາບອດ

Picture@Bailane.com

 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຮຽບຮຽງ
ໂດຍ:ພຣະຄຣູເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ
(ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການ ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້)
ປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍສາໄລສົງອົງຕື້
(ສະຫງວນສິດ)
- ພຣະບໍຣົມມະໂພທິສັດສີທັດຖະນັ້ນ ເມື່ອພຣະອົງຕັດສະຮູ້ ອະນຸຕຣະສັມມາສັມໂພທິຍານ ເມື່ອໃກ້ໃກ້ສະຫວ່າງ ເດືອນວິຂາແລ້ວ ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ພຣະອົງກໍໄດ້ ພຣະນາມວ່າ ພຣະອໍຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ຫຼືພຣະອໍຣະຫັນຕະສັມມາສັມໂພທິຍານ ຫຼືຮຽກສັ້ນໆວ່າພຣະພຸດທະເຈົ້ານັ້ນເອງ.
Picture@Bailane.com
- ພຣະພຸດທະອົງຕັດສຮູ້ແລ້ວ ມອງເຫັນວ່າ ມະນຸດທັງຫຼາຍ ຍ່ອມຕົກຢູ່ໃນບ້ວງແຫ່ງ ກິເລສ ຕັນຫາ, ກິເລສຕັນຫານັ້ນ ຍ່ອມເປັນເພີງເຜົາເຂົາຢ່າງເປັນວັດຕະຈັກ : ພຣະອົງເຫັນສະພາບຂອງສັຕວະໂລກແລ້ວ ພຣະອົງຊົງດໍາຣິເປັນສອງທາງວ່າ 1. ຈະເຂົ້າສູ່ພຣະນິພານເລີຍບໍ ? 2. ຫຼືຈະຢູ່ໂຜດສັຕວ໌ເລົ່ານີ້:
Picture@Bailane.com
- ໃນຂະນະ ຄືນນັ້ນເອງ, ພຣະສະຫັມປັຕຕິພຣົມກໍລົງມາ ອາຣາທະນາໃຫ້ພຣະອົງ ຢູ່ໂຜດສັຕວ໌ຕໍ່ໄປ
- ພຣົມມາ ຈະ ໂລກາ ........
Picture@Bailane.com
- ຂະນະນັ້ນເອງ ພຣະພຸດທະອົງປະທັບທີ່ສະໂບກຂະຣະນີ ຊົງພິຈາຣະນາດອກບົວ 4 ເລົ່າ ທຽບກັບມະນຸດ ກໍມີ 4 ພວກ ຕາມພື້ນພູມແຫ່ງການຮັບຮູ້.
1. ອຸຄຕິຕັນຍູ : ພວກສລາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເໝືອນດອກບົວທີ່ພົ້ນນໍ້າແລ້ວ ພຽງໄດ້ຟັງທີ່ຍົກຂຶ້ນກໍຈະຮູ້ໄດ້ທັນທີ.
2. ວິປຈິຕັນຍູ : ຄືພວກສະຫຼາດພໍສົມຄວນ ເໝືອນດອກບົວຢູ່ສະເໝີນໍ້າ ພຽງແຕ່ໄດ້ຟັງອະທິບາຍເລັກນ້ອຍກໍຮູ້ໂລດ.
3. ເນຍະ : ຄືພວກສລາດປານກາງ ຫຼືເວນະຍະສັຕວ໌ ເໝືອນດອກບົວທີ່ຢູ່ໃຕ້ນໍ້າ ມີໂອກາດທີ່ຈະພົ້ນນໍ້າໄດ້ໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ ຫຼືວັນໜ້າ, ເມື່ອໄດ້ອົບຮົບບົ່ມສະຕິພໍຄວນ ແລະພໍ່າເພັງປາຣະມີ ພໍສົມຄວນກໍເຂົ້າໃຈທໍາໄດ້.
4. ປະທະປະຣະມະ : ຄືຜູ້ໂງ່ເຂົາເບົາປັນຍາ ເໝືອນບົວທີ່ຢູ່ໃນເຫງົ້າ ແລະຕົມ ຍາກທີ່ຈະສອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ ບໍ່ມີໂອກາດພົບທັມ ຍ່ອມເປັນອາຫານຂອງເຕົ່າ ແລະປາໄດ້ທຸກ ເມື່ອ.
- ເມື່ອພຣະພຸດທະອົງ ເຫັນຄວາມເປັນຈິງຂອງມະນຸດແລ້ວ ກໍມີພຣະມະຫາກະຣຸນາທິຄຸນຕໍ່ຊາວໂລກ ພຣະອົງກໍເພັ່ງທິພຈັກຂຸຍານ ກວດເບິ່ງໂລກ ມອງຫາວ່າໃຜຈະຮັບຮູ້ທັມ ຂອງພຣະອົງໄດ້ໂດຍໄວ ກໍມອງເຫັນແຕ່ປັນຈະວັດຄີທັງ 5 ຈຶ່ງສະເດັດໄປຍັງອິສິປະຕະນະມະຣິຄຄະທານວັນ (ປ່າທີ່ມີກວາງຫຼາຍ) ເຊິ່ງປັນຈະວັຄຄີຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
Picture@Bailane.com
ໃຜເປັນສາສດາຂອງທ່ານ ?
- ໃນລະຫວ່າງທາງ ພຣະພຸດທະອົງ ໄດ້ພົບກັບອາຊີວົກຄົນໜຶ່ງ ທີ່ສວນທາງພຣະອົງມາ, ຊື່ອຸປະກະ ໄດ້ເຂົ້າມາຖາມພຣະພຸດທະອົງວ່າ ໃຜເປັນສາສດາຂອງທ່ານ ? ໃຜເປັນຜູ້ອົບທັມໃຫ້ກັບທ່ານມາ ? ທ່ານຈົ່ງຊ່ວຍສະແດງທັມໂຜດເຮົາດ້ວຍ ພຣະອົງໄດ້ຕັດວ່າ ເຮົາເປັນສະຍັມພູ ເປັນຜູ້ຕັດສະຮູ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ພຽງເທົ່ານັ້ນເອງ ອາຊີວົກຜູ້ນັ້ນ ທໍາຕົວແບບຕະລຶງ ແລະກ່າວຄໍາບໍ່ສັດທາອອກມາ ເຊີນທ່ານຮູ້ໄປຄົນດຽວເຖີດ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.....ຄົນບໍ່ມີຄຣູບາອາຈານຈະມີທີ່ໃດ,
- ໃນທີ່ສຸດກໍສະແດງການແກວ່ງສີສະ, ຖົ່ມນໍ້າລາຍ ແລບລີ້ນ, ແລ້ວກໍເດີນຫຼີ້ກພຣະພຸດທະອົງໜີໄປ.

ວິຈານ:
- ຄົນປຶກໜາ ປັນາຍາບອດນັ້ນມີຈິງ ບໍ່ວ່າແຕ່ໃນຍຸກນີ້ ຍຸກພຣະພຸດທະອົງ ຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ກໍຍັງມີ ຄົນບາບໜັກ ປັນຍາຊາມ ແມ່ນແຕ່ພົບກັບພຣະພຸດທະເຈົ້າເອງ ຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສຶກສາທັມ ໃຫ້ພົບທັມ, ຈາກວັນນັ້ນ ຮອດວັນນີ້ ກໍໄດ້ 2595 ປີແລ້ວ ຫ່າງຈາກພຣະພຸດທະອົງມາຫຼາຍປີ ຄົນທີ່ປຶກສາປັນຍາບອດ ຍ່ອມມີຢູ່ເປັນທັມມະດາ ສະນັ້ນ, ນັກການເຜີຍແຜ່ສາສນາ ຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມ ເວົ້າທັມນັ້ນໆສະເໝີ ອະທິບາຍສະເໝີ ຢ່າລົດລະເດັດຂາດ.

ຄຸນສົມບັດຂອງພຣະພູດທະເຈົ້າ

ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ຊົງປະກອບດ້ວຍຄຸນສົມບັດ ບຸກຄະລິກະພາບຂອງການສະແດງທັມ

 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຮຽບຮຽງ
ໂດຍ:ພຣະຄຣູເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ
(ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການ ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້)
ປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍສາໄລສົງອົງຕື້
(ສະຫງວນສິດ)
ທີ່ຊາວໂລກທັງຫຼາຍເພິ່ງພໍໃຈ ດັ່ງນີ້:

໑. ຣູປປັປປະມານິກາ : ມີພຣະຮູບໂສມທີ່ງົດງາມ ສົມບູນດ້ວຍມະຫາສັປປຸຣິສະລັກສະນະ ໓໒ ປະການ.
໒. ໂຂສັປປະມານິກາ : ມີພຣະສຸຣະສຽງທີ່ອ່ອນຫວານຈັບໃຈແກ່ຜູ້ຟັງ.
໓. ລູຂັປປະມານິກາ : ມີບໍຣິຂານຫຼື້ປັດໄຈທີ່ເສົ້າໝອງຍັງຄວາມເຫຼື້ອມໃສໃຫ້ເກີດ.
໔. ທັມມັປປະມານິກາ : ເປັນຜູ້ຊົງທັມອັນຍອດຢ້ຽມ ໃນບັນດາໝູ່ມະນຸດ ແລະເທວະດາທັງຫຼາຍ ຊົງເປັນຣາຊາແຫ່ງທັມສົມບູນດ້ວຍວິຊຊາ ແລະຈາຣະນະ.

ພຣະພຸດທະເຈົ້າຊົງມີພຣະສຸຣພະສຽງເໝືອນກັບພຣົມ ຊົນທັງຫຼາຍໄດ້ຟັງແລ້ວ ຕ່າງກໍຕິດໃຈໃນພຣະສຸຣະສຽງຂອງ ພຣະອົງ ໄດ້ເຫັນປະຕິກິຣິຍາ ໄດ້ຟັງທັມອັນງາມຂອງພຣະອົງ ແລ້ວຕ່າງກໍເກີດຄວາມເຫຼື້ອມໃສສັດທາ ດັ່ງທີ່ອຸຕຣະ ພຣາມ ໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍພຣະອົງໄວ້ດັ່ງນີ້ :
- ທ່ານພຣະໂຄດົມ ພຣະອົງນັ້ນຊົງມີພຣະສຸຣະສຽງ ກືກກ້ອງເປັ່ງອອກມາຈາກພຣະໂອດ ປະກອບດ້ວຍອົງ ໘ ປະການ.

໑. ນູ່ມນວນ.
໒. ຟັງຊັດເຈນ.
໓. ມ່ວນ, ອ່ອນຫວານ.
໔. ຟັງງ່າຍ.
໕. ກົມກ່ອມ.
໖. ບໍ່ແຫບ.
໗. ເລິກເຊິ່ງ.
໘. ມີພຣະສຸຣະສຽງກັງວານ.

ພຣະສຸຣະສຽງທີ່ພຣະພຸດທະອົງຊົງສອນພຸດທະບໍຣິສັດ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈນັ້ນບໍ່ໄດ້ກ້ອງອອກໄປນອກພຸດທະບໍຣິສັດ ນັ້ນ ຊົນທັງຫຼາຍທີ່ທ່ານພຣະໂຄດົມຊົງຊີ້ແຈ້ງໃຫ້ຊັດເຈນ ຊວນໃຫ້ຢາກຮັບເອົາໄປປະຕິບັດເຈົ້າໃຈ ອາດຫານ ອອຍໃຈໃຫ້ລື່ນເລີງດ້ວຍທັມມິກະຖາ ຈຶ່ງລຸກຈາກທີ່ນັ່ງໄປຫຼຽວເບິ່ງ ໂດຍບໍ່ຢາກຈາກໜີໄປ ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະໂຄ ດົມພຣະອົງນັ້ນ ຊົງດຳເນີນປະທັບຢືນສະເດັດເຂົ້າໄກ້ບ້ານ ປະນິ່ງໃນໃກ້ບ້ານ ກຳລັງສະເຫວີຍພຣະກາຍາຫານ
ໃນທີ່ໃກ້ບ້ານ ສະເຫວີຍສະເຣັດແລ້ວກໍຊົງນັ່ງນິ້ງ ສະເຫວີຍສຳເຣັດແລ້ວຊົງອະນຸໂມທະນາ ສະເດັດກັບມາຍັງພຣະ
ອາຣາມ ສະເດັດມາເຖິງພຣະອາຣາມແລ້ວ ສະເດັດປະທັບນັ່ງນິ້ງຢູ່ໃນພຣະອາຣາມແລ້ວ ຊົງສະແດງທັມແກ່ພຸດທະ
ບໍຣິສັດ ທ່ານພຣະໂຄດົມພຣະອົງນັ້ນ ຊົງພຣະຄຸນເຊັ່ນນີ້ ແລະຊົງຄຸນຍິ່ງກວ່າທີ່ກ່າວແລ້ວ.

9.14.2555

ມີຄົນເປັນບ້ານເຊົາບ້າເພາະຟັງວິທະຍູລາຍການອາຈານບູນເຕີມ ສີບຸນເຮືອງ

ມີຄົນເປັນບ້າເຊົາບ້າເພາະຟັງວິທະຍູລາຍການອາຈານບູນເຕີມ ສີບຸນເຮືອງ
--------------------------------------------
ເລື່ອງທີ່ເວົ້ານີ້ ເຖິງຖ້າເປັນເລື່ອງຄວາມເຊື່ອສະເພາະບຸກຄົນ ກໍຕາມແຕ່່ເປັນ ເລື່ອງທີ່ຄວນເຜີຍແຜ່ ນຳມາເປັນບົດຮຽນໃຫ້ຫຼາຍທ່ານໄດ້ ທຸກ