ຄົ້ນຫາ

9.20.2555


ອາຊີວົກຜູ້ປຶກໜາປັນຍາບອດ

Picture@Bailane.com

 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຮຽບຮຽງ
ໂດຍ:ພຣະຄຣູເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ
(ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການ ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້)
ປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍສາໄລສົງອົງຕື້
(ສະຫງວນສິດ)
- ພຣະບໍຣົມມະໂພທິສັດສີທັດຖະນັ້ນ ເມື່ອພຣະອົງຕັດສະຮູ້ ອະນຸຕຣະສັມມາສັມໂພທິຍານ ເມື່ອໃກ້ໃກ້ສະຫວ່າງ ເດືອນວິຂາແລ້ວ ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ພຣະອົງກໍໄດ້ ພຣະນາມວ່າ ພຣະອໍຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ຫຼືພຣະອໍຣະຫັນຕະສັມມາສັມໂພທິຍານ ຫຼືຮຽກສັ້ນໆວ່າພຣະພຸດທະເຈົ້ານັ້ນເອງ.
Picture@Bailane.com
- ພຣະພຸດທະອົງຕັດສຮູ້ແລ້ວ ມອງເຫັນວ່າ ມະນຸດທັງຫຼາຍ ຍ່ອມຕົກຢູ່ໃນບ້ວງແຫ່ງ ກິເລສ ຕັນຫາ, ກິເລສຕັນຫານັ້ນ ຍ່ອມເປັນເພີງເຜົາເຂົາຢ່າງເປັນວັດຕະຈັກ : ພຣະອົງເຫັນສະພາບຂອງສັຕວະໂລກແລ້ວ ພຣະອົງຊົງດໍາຣິເປັນສອງທາງວ່າ 1. ຈະເຂົ້າສູ່ພຣະນິພານເລີຍບໍ ? 2. ຫຼືຈະຢູ່ໂຜດສັຕວ໌ເລົ່ານີ້:
Picture@Bailane.com
- ໃນຂະນະ ຄືນນັ້ນເອງ, ພຣະສະຫັມປັຕຕິພຣົມກໍລົງມາ ອາຣາທະນາໃຫ້ພຣະອົງ ຢູ່ໂຜດສັຕວ໌ຕໍ່ໄປ
- ພຣົມມາ ຈະ ໂລກາ ........
Picture@Bailane.com
- ຂະນະນັ້ນເອງ ພຣະພຸດທະອົງປະທັບທີ່ສະໂບກຂະຣະນີ ຊົງພິຈາຣະນາດອກບົວ 4 ເລົ່າ ທຽບກັບມະນຸດ ກໍມີ 4 ພວກ ຕາມພື້ນພູມແຫ່ງການຮັບຮູ້.
1. ອຸຄຕິຕັນຍູ : ພວກສລາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເໝືອນດອກບົວທີ່ພົ້ນນໍ້າແລ້ວ ພຽງໄດ້ຟັງທີ່ຍົກຂຶ້ນກໍຈະຮູ້ໄດ້ທັນທີ.
2. ວິປຈິຕັນຍູ : ຄືພວກສະຫຼາດພໍສົມຄວນ ເໝືອນດອກບົວຢູ່ສະເໝີນໍ້າ ພຽງແຕ່ໄດ້ຟັງອະທິບາຍເລັກນ້ອຍກໍຮູ້ໂລດ.
3. ເນຍະ : ຄືພວກສລາດປານກາງ ຫຼືເວນະຍະສັຕວ໌ ເໝືອນດອກບົວທີ່ຢູ່ໃຕ້ນໍ້າ ມີໂອກາດທີ່ຈະພົ້ນນໍ້າໄດ້ໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ ຫຼືວັນໜ້າ, ເມື່ອໄດ້ອົບຮົບບົ່ມສະຕິພໍຄວນ ແລະພໍ່າເພັງປາຣະມີ ພໍສົມຄວນກໍເຂົ້າໃຈທໍາໄດ້.
4. ປະທະປະຣະມະ : ຄືຜູ້ໂງ່ເຂົາເບົາປັນຍາ ເໝືອນບົວທີ່ຢູ່ໃນເຫງົ້າ ແລະຕົມ ຍາກທີ່ຈະສອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ ບໍ່ມີໂອກາດພົບທັມ ຍ່ອມເປັນອາຫານຂອງເຕົ່າ ແລະປາໄດ້ທຸກ ເມື່ອ.
- ເມື່ອພຣະພຸດທະອົງ ເຫັນຄວາມເປັນຈິງຂອງມະນຸດແລ້ວ ກໍມີພຣະມະຫາກະຣຸນາທິຄຸນຕໍ່ຊາວໂລກ ພຣະອົງກໍເພັ່ງທິພຈັກຂຸຍານ ກວດເບິ່ງໂລກ ມອງຫາວ່າໃຜຈະຮັບຮູ້ທັມ ຂອງພຣະອົງໄດ້ໂດຍໄວ ກໍມອງເຫັນແຕ່ປັນຈະວັດຄີທັງ 5 ຈຶ່ງສະເດັດໄປຍັງອິສິປະຕະນະມະຣິຄຄະທານວັນ (ປ່າທີ່ມີກວາງຫຼາຍ) ເຊິ່ງປັນຈະວັຄຄີຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
Picture@Bailane.com
ໃຜເປັນສາສດາຂອງທ່ານ ?
- ໃນລະຫວ່າງທາງ ພຣະພຸດທະອົງ ໄດ້ພົບກັບອາຊີວົກຄົນໜຶ່ງ ທີ່ສວນທາງພຣະອົງມາ, ຊື່ອຸປະກະ ໄດ້ເຂົ້າມາຖາມພຣະພຸດທະອົງວ່າ ໃຜເປັນສາສດາຂອງທ່ານ ? ໃຜເປັນຜູ້ອົບທັມໃຫ້ກັບທ່ານມາ ? ທ່ານຈົ່ງຊ່ວຍສະແດງທັມໂຜດເຮົາດ້ວຍ ພຣະອົງໄດ້ຕັດວ່າ ເຮົາເປັນສະຍັມພູ ເປັນຜູ້ຕັດສະຮູ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ພຽງເທົ່ານັ້ນເອງ ອາຊີວົກຜູ້ນັ້ນ ທໍາຕົວແບບຕະລຶງ ແລະກ່າວຄໍາບໍ່ສັດທາອອກມາ ເຊີນທ່ານຮູ້ໄປຄົນດຽວເຖີດ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.....ຄົນບໍ່ມີຄຣູບາອາຈານຈະມີທີ່ໃດ,
- ໃນທີ່ສຸດກໍສະແດງການແກວ່ງສີສະ, ຖົ່ມນໍ້າລາຍ ແລບລີ້ນ, ແລ້ວກໍເດີນຫຼີ້ກພຣະພຸດທະອົງໜີໄປ.

ວິຈານ:
- ຄົນປຶກໜາ ປັນາຍາບອດນັ້ນມີຈິງ ບໍ່ວ່າແຕ່ໃນຍຸກນີ້ ຍຸກພຣະພຸດທະອົງ ຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ກໍຍັງມີ ຄົນບາບໜັກ ປັນຍາຊາມ ແມ່ນແຕ່ພົບກັບພຣະພຸດທະເຈົ້າເອງ ຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສຶກສາທັມ ໃຫ້ພົບທັມ, ຈາກວັນນັ້ນ ຮອດວັນນີ້ ກໍໄດ້ 2595 ປີແລ້ວ ຫ່າງຈາກພຣະພຸດທະອົງມາຫຼາຍປີ ຄົນທີ່ປຶກສາປັນຍາບອດ ຍ່ອມມີຢູ່ເປັນທັມມະດາ ສະນັ້ນ, ນັກການເຜີຍແຜ່ສາສນາ ຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມ ເວົ້າທັມນັ້ນໆສະເໝີ ອະທິບາຍສະເໝີ ຢ່າລົດລະເດັດຂາດ.

ຄຸນສົມບັດຂອງພຣະພູດທະເຈົ້າ

ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ຊົງປະກອບດ້ວຍຄຸນສົມບັດ ບຸກຄະລິກະພາບຂອງການສະແດງທັມ

 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຮຽບຮຽງ
ໂດຍ:ພຣະຄຣູເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ
(ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການ ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້)
ປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍສາໄລສົງອົງຕື້
(ສະຫງວນສິດ)
ທີ່ຊາວໂລກທັງຫຼາຍເພິ່ງພໍໃຈ ດັ່ງນີ້:

໑. ຣູປປັປປະມານິກາ : ມີພຣະຮູບໂສມທີ່ງົດງາມ ສົມບູນດ້ວຍມະຫາສັປປຸຣິສະລັກສະນະ ໓໒ ປະການ.
໒. ໂຂສັປປະມານິກາ : ມີພຣະສຸຣະສຽງທີ່ອ່ອນຫວານຈັບໃຈແກ່ຜູ້ຟັງ.
໓. ລູຂັປປະມານິກາ : ມີບໍຣິຂານຫຼື້ປັດໄຈທີ່ເສົ້າໝອງຍັງຄວາມເຫຼື້ອມໃສໃຫ້ເກີດ.
໔. ທັມມັປປະມານິກາ : ເປັນຜູ້ຊົງທັມອັນຍອດຢ້ຽມ ໃນບັນດາໝູ່ມະນຸດ ແລະເທວະດາທັງຫຼາຍ ຊົງເປັນຣາຊາແຫ່ງທັມສົມບູນດ້ວຍວິຊຊາ ແລະຈາຣະນະ.

ພຣະພຸດທະເຈົ້າຊົງມີພຣະສຸຣພະສຽງເໝືອນກັບພຣົມ ຊົນທັງຫຼາຍໄດ້ຟັງແລ້ວ ຕ່າງກໍຕິດໃຈໃນພຣະສຸຣະສຽງຂອງ ພຣະອົງ ໄດ້ເຫັນປະຕິກິຣິຍາ ໄດ້ຟັງທັມອັນງາມຂອງພຣະອົງ ແລ້ວຕ່າງກໍເກີດຄວາມເຫຼື້ອມໃສສັດທາ ດັ່ງທີ່ອຸຕຣະ ພຣາມ ໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍພຣະອົງໄວ້ດັ່ງນີ້ :
- ທ່ານພຣະໂຄດົມ ພຣະອົງນັ້ນຊົງມີພຣະສຸຣະສຽງ ກືກກ້ອງເປັ່ງອອກມາຈາກພຣະໂອດ ປະກອບດ້ວຍອົງ ໘ ປະການ.

໑. ນູ່ມນວນ.
໒. ຟັງຊັດເຈນ.
໓. ມ່ວນ, ອ່ອນຫວານ.
໔. ຟັງງ່າຍ.
໕. ກົມກ່ອມ.
໖. ບໍ່ແຫບ.
໗. ເລິກເຊິ່ງ.
໘. ມີພຣະສຸຣະສຽງກັງວານ.

ພຣະສຸຣະສຽງທີ່ພຣະພຸດທະອົງຊົງສອນພຸດທະບໍຣິສັດ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈນັ້ນບໍ່ໄດ້ກ້ອງອອກໄປນອກພຸດທະບໍຣິສັດ ນັ້ນ ຊົນທັງຫຼາຍທີ່ທ່ານພຣະໂຄດົມຊົງຊີ້ແຈ້ງໃຫ້ຊັດເຈນ ຊວນໃຫ້ຢາກຮັບເອົາໄປປະຕິບັດເຈົ້າໃຈ ອາດຫານ ອອຍໃຈໃຫ້ລື່ນເລີງດ້ວຍທັມມິກະຖາ ຈຶ່ງລຸກຈາກທີ່ນັ່ງໄປຫຼຽວເບິ່ງ ໂດຍບໍ່ຢາກຈາກໜີໄປ ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະໂຄ ດົມພຣະອົງນັ້ນ ຊົງດຳເນີນປະທັບຢືນສະເດັດເຂົ້າໄກ້ບ້ານ ປະນິ່ງໃນໃກ້ບ້ານ ກຳລັງສະເຫວີຍພຣະກາຍາຫານ
ໃນທີ່ໃກ້ບ້ານ ສະເຫວີຍສະເຣັດແລ້ວກໍຊົງນັ່ງນິ້ງ ສະເຫວີຍສຳເຣັດແລ້ວຊົງອະນຸໂມທະນາ ສະເດັດກັບມາຍັງພຣະ
ອາຣາມ ສະເດັດມາເຖິງພຣະອາຣາມແລ້ວ ສະເດັດປະທັບນັ່ງນິ້ງຢູ່ໃນພຣະອາຣາມແລ້ວ ຊົງສະແດງທັມແກ່ພຸດທະ
ບໍຣິສັດ ທ່ານພຣະໂຄດົມພຣະອົງນັ້ນ ຊົງພຣະຄຸນເຊັ່ນນີ້ ແລະຊົງຄຸນຍິ່ງກວ່າທີ່ກ່າວແລ້ວ.

9.14.2555

ມີຄົນເປັນບ້ານເຊົາບ້າເພາະຟັງວິທະຍູລາຍການອາຈານບູນເຕີມ ສີບຸນເຮືອງ

ມີຄົນເປັນບ້າເຊົາບ້າເພາະຟັງວິທະຍູລາຍການອາຈານບູນເຕີມ ສີບຸນເຮືອງ
--------------------------------------------
ເລື່ອງທີ່ເວົ້ານີ້ ເຖິງຖ້າເປັນເລື່ອງຄວາມເຊື່ອສະເພາະບຸກຄົນ ກໍຕາມແຕ່່ເປັນ ເລື່ອງທີ່ຄວນເຜີຍແຜ່ ນຳມາເປັນບົດຮຽນໃຫ້ຫຼາຍທ່ານໄດ້ ທຸກ

4.12.2555

ພຣະອານົນທ໌ເຖຣະ ຍອດເລຂາ


 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຮຽບຮຽງ
ໂດຍ:ພຣະຄຣູເນືອງພິລັດ ໂຊຕິທອນ
(ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການ ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້)
ປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍສາໄລສົງອົງຕື້
(ສະຫງວນສິດ)
-    ພຣະອານົນທ໌ເປັນພຸດທະອຸປະຖາກ ທີ່ຍິ່ງຍອດ ເຊິ່ງຮຽກວ່າເປັນຍອດແຫ່ງເລຂາ ຍິ່ງກວ່າເລຂາໃດໆໃນໂລກ ດັ່ງພຣະພຸດທະເຈົ້າຍ້ອງພຣະອານົນທ໌ໄວ້ວ່າ ໃນສຸດຕັນຕະປິດົກ ເຫຼັ້ມທີ ໒໐ ສະບັບສະຍາມຣັດພາສາປລີ ແລະສູດຕັນຕະປິຕະເກ ເຫຼັ້ມທີ ໑໒ ອັງຄຸດຕະຣະນິກາຍັສສະ ເອກ-ທຸກ-ຕິກກະນິປາຕາ ໑໔໙ ວັຄໂຄ ຕະຕິໂຍ.
   

    ປາລີ:
    ວັຄໂຄ ຕະຕິໂຍ
໑. ເອຕະທັຄຄັງ ພິກຂາເວ ມະມະ ສາວະການັງ ພິກຂູນັງ ພະຫຸສສຸຕານັງ
    ຍະທິທັງ ອານັນໂທ,
໒. ສະຕິມັນຕານັງ ຍະທິທັງ ອານັນໂທ,
໓. ຄະຕິ ມັນຕານັງ ຍະທິທັງ ອານັນໂທ,
໔. ທະຕິມັນຕານັງ ຍະທິທັງ ອານັນໂທ,
໕. ອຸປະຖາການັງ ຍະທິທັງ ຍະທິທັງ.   

ແປລາວ:
ວັຄທີ ໓
໑. ດູກອນ ພິກຂຸທັງຫຼາຍ !! ພຣະອານົນທ໌ ເລີສກວ່າພິກຂຸສາວົກຂອງເຮົາ ຜູ້ເປັນພະຫູສູຕ.
໒. ພຣະອານົນທ໌ ເລີສກວ່າພິກຂຸສາວົກຂອງເຮົາ ຜູ້ມີສະຕິ.
໓. ພຣະອານົນທ໌ ເລີສກວ່າພິກຂຸສາວົກຂອງເຮົາ ຜູ້ຄະຕິ.
໔. ພຣະອານົນທ໌ ເລີສກວ່າພິກຂຸສາວົກຂອງເຮົາ ຜູ້ຜູ້ມີຄວາມພຽຣ.
໕. ພຣະອານົນທ໌ ເລີສກວ່າພິກຂຸສາວົກຂອງເຮົາ ຜູ້ເປັນອຸປະຖາກ.

- ທ່ານຜູ້ໃດ ສະໝັກ ຫຼືມີໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາຂອງເຈົ້ານາຍ ຫຼືເປັນເລຂາຂອງຜູ້ບໍລິ ຫານໜ່ວຍງານລັດ, ບໍຣິສັດ ແລະອື່ນໆ ຄວນຈະຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະອານົນທ໌ນີ້, ໃນບັນດາ ພິກຂຸສາວົກຂອງພຣະພຸດທະອົງຄ໌ນັ້ນ ພຣະອົງຊົງຍົກຍ້ອງ ຫຼືຕັ້ງເອຕະທັກຄະໄວ້ຫຼາຍ ອົງຄ໌ ທັງເປັນພິກຂຸແລະພິກຂຸນີ້ ໃນໜັງສືອະນຸພຸດທະພຣະອົງຄ໌ໄດ້ຍົກຍ້ອງພິກຂຸສາວົກໄວ້ ໘໐ ອົງ ພິກຂຸນີສາວົກ ໔໐ ອົງຄ໌ ວ່າເປັນເລີດກວ່າພິກຂຸທັງຫຼາຍ ແຕ່ພຣະພິກຂຸສາວົກທີ່ຊົງມີຄຸນສົມບັດ ທີ່ຍ້ອງໄວ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ເຖິງ ໕ ຂໍ້ຄືພຣະອານົນທ໌ນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ກ່າວແລ້ວ,

3.26.2555


ປະວັດພຣະ ໘ ປາງ


 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຮຽບຮຽງ
ໂດຍ:ພຣະຄຣູເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ
(ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການ ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້)
ປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍສາໄລສົງອົງຕື້
(ສະຫງວນສິດ)

- ມີຄົນມາຖາມເລື່ອງພຣະປະຈຳວັນເກີດ ວ່າເກີດວັນນັ້ນວັນນີ້ ຄວນໄຫວ້ພຣະອົງໃດດີ ? ບາງຄົນກໍມາຫາວ່າຢາກໄດ້ ພຣະໄປບູຊາ ບາງຄົນກ​ໍມາຂໍພຣະໄປແຂວນຄໍ ຄັນຫາມາໃຫ້ແລ້ວກໍບອກວ່າບໍ່ແມ່ນພຣະປະຈຳວັນເກີດຕົນ ຕົນເກີດວັນນັ້ນ ຢາກໄດ້ພຣະຈັ່ງຊັ້ນ ເລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ບາງຄົນກັບສົ່ງຄືນກໍຍັງມີ.
- ອັນທີ່ມັນຫຍຸ້ງໄປກວ່ານັ້ນ ຄັນໃຫ້ພຣະອົງບັກໃຫຍ່ກໍຕາມ ອົງນ້ອຍໆກໍຕາມ ກໍຕ້ອງຖາມວ່າ "ຜູ້ຍິງຈັບໄດ້ບ​ໍ" ກໍຕອບວ່າຈັບໄດ້ ບາງຄົນກໍຈັບເອົາບາງຄົນບໍ່ກ້າຈັບ ຕ້ອງເອົາຂອງມາຮັບ ເຊັ່ນເອົາຖົງ, ເອົາແພຜ້າບ່ຽງເອົາກະຕິບເຂົ້າ ຫຼືເອົາຂອງທີ່ຫາໄດ້ມາຮອງຮັບ ອັນທີ່ມັນເປັນຕາຢາກຫົວນັ້ນຕີ ຄັນເພີ່ນຫາຂອງມາຮັບບໍ່ໄດ້ ກໍເອົາຊາຍເສື້ອ ແລະຊາຍສິ້ນມາຮັບເອົາພຣະ ບາງຄົນກ​ໍເອົາໄມ້ມາຄີບເອົາໃສ່ກະແຕ໊ບ ອັນນີ້ມັນເປັນຕາໜ່າຍຄັກໆ ອົດສາຢ້ານບາບກັບເອົາຂອງບໍ່ຄວນມາຮັບເອົາພຣະ, ມີຄົນຖາມຫຼາຍເທື່ອຫຼາຍທີ ກໍເລີຍແບບບອກແບບກວນໆໄປເລີຍກະມີ ເຊັ່ນວ່າ "ຜູ້ຍິງຈັບໄດ້ບໍ ?" ຕອບວ່າ "ຈັບໄດ້" ເຂົາກະຍັງສົງໄສອີກວ່າ "ຫາກວ່າຜູ້ຍິງຈັບບໍ່ໄດ້" ກະຕອບວ່າ "ອັນວ່າກວ່າພຣະທອງ ຈັບໄດ້ໂລດ ອັນຈັບບໍ່ໄດ້ແມ່ນພຣະດັງໂກນ" ຮາໆໆໆໆ