ຄົ້ນຫາ

9.13.2554

ມະຫາສັບປຸຣິສະລັກສະນະ ໓໒ ປະການ


 ມະຫາສັບປຸຣິລັກສະນະ ໓໒ ປະການ.
 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຮຽບຮຽງ
ໂດຍ:ພຣະຄຣູເນືອງພິລັດ ໂຊຕິທອນ
(ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການ ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້)
ປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍສາໄລສົງອົງຕື້
(ສະຫງວນສິດ)
- ພຣາມໄດ້ເຫັນລັກສະນະມະຫາບູຣຸດຂອງ ພຣະຣາຊະກຸມມານສີທັດຖະໄວ້ ໓໒ ປະການ ຄື:
ກ. ເປັນຜູ້ປະກອບໄປດ້ວຍມະຫາສັບປຸຣິສະລັກສະນະ ໓໒ ປະການ ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກ ໂຫຣະສາດຄຳພີພຣາມ ດັ່ງນີ້ ຄື:
໑. ມະຫາບູຣຸດ ມີພື້ນພຣະບາດສະໝ່ຳສະເໝີ.
໒. ມະຫາບູຣຸດ ມີຜາຕີນເປັນກົງຈັກເກີດແລ້ວ.
໓. ມະຫາບູຣຸດ ມີສົ້ນພຣະບາດຍາວ.
໔. ມະຫາບູຣຸດ ມີຂ້ໍພຣະບາດຍາວ.
໕. ມະຫາບູຣຸດ ມີຝາພຣະບາດອ່ອນນຸ້ມສຸຂຸມານ.
໖. ມະຫາບູຣຸດ ມີຝາພຣະບາດເໝືອນຕາຂ່າຍ.
໗. ມະຫາບູຣຸດ ມີຂໍ້ພຣະບາດສູງ.
໘. ມະຫາບູຣຸດ ມີແຂ່ງເໝືອນແຂ່ງກວາງຊາຍ.
໙. ມະຫາບູຣຸດ ເມື່ອຢືນກົງພຣະຫັດທັງສອງຫຍ່ອນລົງເຖິງຫົວເຂົ່າທັງສອງ.
໑໐. ມະຫາບູຣຸດ ມີອົງຄະຊາດຢູ່ໃນຟັກ ເມື່ອຕ້ອງການໃຊ້ຈຶ່ງປາກົດ.
໑໑. ມະຫາບູຣຸດ ຜິວກາຍມີສີເໝືອຍທອງຄຳສີສຸກ.
໑໒. ມະຫາບູຣຸດ ມີຜິວໜັງລະອຽດ ລະອອງທຸລີບໍ່ຄ້າງ.
໑໓. ມະຫາບູຣຸດ ມີຂົນຂຸມລະເສັ້ນ.
໑໔. ມະຫາບູຣຸດ ມີປາຍຂົນຊອນຂື້ນທຸກເສັ້ນ ເໝືອນດອກອັງຊັນຂຶ້ນເບື້ອງຂວາ.
໑໕. ມະຫາບູຣຸດ ພຣະວໍຣະກາຍກົງເໝືອນພຣົມ.
໑໖. ມະຫາບູຣຸດ ມີນູນໜ້າໃນທີ່ ໗ ແຫ່ງ (ຄື ຫຼັງມື, ຫຼັງຕີນ, ບ່າ, ພຣະສໍ)
໑໗. ມະຫາບູຣຸດ ມີກາຍທາງໜ້າເໝືອນຣາຊະສີ.
໑໘. ມະຫາບູຣຸດ ສັນຫຼັງເຕັມ (ບໍ່ມີຮ່ອງຫຼັງ)
໑໙. ມະຫາບູຣຸດ ມີຊວດຊົງເໝືອນຕົ້ນໄຮ ກາຍກັບວາເທົ່າກັນ.
໒໐. ມະຫາບູຣຸດ ມີພຣະສໍກົມກ້ຽງ.
໒໑. ມະຫາບູຣຸດ ມີປາສາດຮັບຣົດອັນເລີດ.
໒໒. ມະຫາບູຣຸດ ມີຄາງເໝືອນຄາງຣາຊະສີຫ໌.
໒໓. ມະຫາບູຣຸດ ມີພຣະທັນຕະ ໔໐ ເຫຼັ້ມບໍຣິບຸນ.
໒໔. ມະຫາບູຣຸດ ມີພຣະທັນຕະສະເໝີກັນ.
໒໕. ມະຫາບູຣຸດ ມີພຣະທັນຕະຮາບພຽງສະໜິດກັນ.
໒໖. ມະຫາບູຣຸດ ມີພຣະທັນຕະຂາວງາມ.
໒໗. ມະຫາບູຣຸດ ມີລີ້ນໃຫຍ່ຍາວ ພຽງພໍ.
໒໘. ມະຫາບູຣຸດ ມີສຽງເໝືອນພຣົມ ເວລາຕັດເໝືອນສຽງນົກກໍຣະວີກ.
໒໙. ມະຫາບູຣຸດ ມີພຣະຈັກຂຸຂຽວນິນ.
໓໐. ມະຫາບູຣຸດ ມີພຣະຈັກຂຸເໝືອນຕາງົວ.
໓໑. ມະຫາບູຣຸດ ມີອຸນາໂລມ (ຫວ່າງຄິ້ວ) ຂາວອ່ອນເໝືອນສຳລີ.
໓໒. ມະຫາບູຣຸດ ມີສີສະຮັບກັນກັບກອບຫຍ້າ.

- ມະຫາລັກສະນະ ໓໒ ປະການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມສັບປຸຣິສະລັກສະນະ ໓໒ ປະການ ເປັນສິ່ງໃຫ້ພຣາມໄດ້ທວາຍ ພນະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ເປັນ ໒ ມະຕິຄື:

໑. ຖ້າເປັນຄະຣາວາດ ຍ່ອມຈັກປະກອບໄປດ້ວຍທັມມະຣາຊາ ຈັກໄດ້ເປັນພຣະເຈົ້າຈັກະພັດຂອງໂລກ, ມີແຜ່ນດິນແວ້ນແຄວ້ນ ມະຫາສະໝຸດເປັນທີ່ສຸດ, ມີຊົນນະບົດອັນບໍຣິບູນປະກອບດ້ວຍ ແກ້ວ ໓ ປະການຍ່ອມບັງ ເກີດແກ້ມະຫາບູຣຸດນັ້ນ ຄື ຈັກແກ້ວ, ຊ້າງແກ້ວ, ມ້າແກ້ວ, ແກ້ວມະນີ, ນາງແກ້ວ, ຄະທາແກ້ວ ແລະຣິນາຍົກແກ້ວ ມີບຸດເປັນຜູ້ກ້າຫານ, ມີແວວແຫ່ງຄວາມເກ່ງກ້າອັນໃຜໆບໍ່ສາມາດຢໍ່າຍີໄດ້.

໒. ຫາກອອກບວດຊົງໄດ້ເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າ.

ไม่มีความคิดเห็น: