ຄົ້ນຫາ

9.14.2555

ມີຄົນເປັນບ້ານເຊົາບ້າເພາະຟັງວິທະຍູລາຍການອາຈານບູນເຕີມ ສີບຸນເຮືອງ

ມີຄົນເປັນບ້າເຊົາບ້າເພາະຟັງວິທະຍູລາຍການອາຈານບູນເຕີມ ສີບຸນເຮືອງ
--------------------------------------------
ເລື່ອງທີ່ເວົ້ານີ້ ເຖິງຖ້າເປັນເລື່ອງຄວາມເຊື່ອສະເພາະບຸກຄົນ ກໍຕາມແຕ່່ເປັນ ເລື່ອງທີ່ຄວນເຜີຍແຜ່ ນຳມາເປັນບົດຮຽນໃຫ້ຫຼາຍທ່ານໄດ້ ທຸກ

ไม่มีความคิดเห็น: